Faktatietoa

Mitä lääkkeitä apteekkiin tulee palauttaa?

Palauta apteekkiin käytetyt lääkelaastarit, tuubit, joissa on vielä lääkettä, kiinteät ja nestemäiset lääkkeet, tabletit ja kapselit. Perusvoiteita, ravintolisiä tai luontaistuotteita ei sen sijaan tarvitse palauttaa apteekkiin. Ne kuuluvat sekajätteeseen.

 Mitä lääkkeitä palauttaessa tulee ottaa huomioon?

  • Palauttaessasi lääkkeitä poista ulkopakkaukset ja reseptilääkkeen ohjelippu ja lajittele ne asianmukaisesti.
  • Ota tabletit ja kapselit pois pakkauksistaan ja laita ne irrallaan läpinäkyvään pussiin. Läpipainopakkauksessa olevia tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa folioliuskasta.
  • Laita lääkevoiteet, -aerosolit ja -inhalaattorit pussiin.
  • Taita lääkelaastarin liimapinnat vastakkain ennen pussiin laittoa.
  • Jätä nestemäiset lääkkeet alkuperäiseen pulloonsa, ja laita nämä erilliseen pussiin.
  • Palauta lääkejäte apteekin keräysastiaan tai henkilökunnalle.
  • Ruiskut ja neulat palautetaan erikseen neulankestävässä astiassa.

Lajittele nämä aina erikseen:

  • Jodipitoiset lääkkeet alkuperäispakkauksessa erilliseen pussiin.
  • Sytostaatit alkuperäispakkauksessa erilliseen pussiin.

Lue lisää: https://www.apteekki.fi/terveydeksi/laaketietoa/palauta-laakkeet-apteekkiin.html

https://www.yliopistonapteekki.fi/ajankohtaista/laakejatteiden-palautus

Kuinka paljon lääkejätettä syntyy vuosittain?

Lääkkeitä hävitetään jopa 500 000 kiloa vuosittain. Euroissa tämä tarkoittaa peräti 100 miljoonaa.

Lue lisää: https://www.apteekkariliitto.fi/media/tiedotteet/2016/laakejatetta-syntyy-jopa-100-miljoonan-euron-arvosta-vuodessa.html

Miten lääkejätettä voidaan vähentää?

Voimme vähentää lääkejätettä monin tavoin, kuten ostamalla lääkkeet sopivissa erissä. Uusi lääkehoito kannattaa aloittaa pienellä aloituspakkauksella, jotta lääkettä jää mahdollisimman vähän käyttämättä, jos lääke vaihdetaan toiseen. Myös koneellista annosjakelua tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin. Koneellinen annosjakelu vähentää hävikkiä, helpottaa arkea ja vapauttaa myös hoitavan henkilökunnan aikaa aitoon hoitotyöhön.

Onko lääkejäämien poistamiseen saatavilla teknologiaa?

Kunnalliset jätevedenpuhdistamot on perinteisesti rakennettu poistamaan jätevedestä kiintoainetta, orgaanista ainesta, fosforia ja typpeä, mutta ei esimerkiksi synteettisiä orgaanisia yhdisteitä kuten lääkeaineita. Suuri osa puhdistamolle päätyvistä lääkeaineista kulkeutuu prosessin läpi vesistöihin ja sitoutuu lietteeseen. Lietteeseen sitoutuvat lääkeaineet voivat päätyä ympäristöön lietteen ravinteita kierrätettäessä.

Jätevesien lääkejäämien poistamiseen on olemassa teknologioita, kuten hapetusta ja aktiivihiilikäsittelyä. Muun muassa näitä teknologioita on pilotoitu ja jatkokehitetty erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa (esim. SUDDEN, CWPharma ja EPIC). Näissä hankkeissa on muun muassa tehty käsittelymenetelmiin liittyvää perustutkimusta, testattu jätevesien lääkejäämien poistoa alkuperäisillä päästölähteillä ja pilotoitu ja optimoitu erilaisia käsittelytekniikoita jätevedenpuhdistamoilla.

Lue lisää:

https://www.syke.fi/hankkeet/epic

https://sudden.fi/

https://www.cwpharma.fi/en-US

 

Mikä on Itämeren tilanne tällä hetkellä?

Koska Itämeri on pieni ja matala, se on erityisen herkkä kuormitukselle. Murtovesialtaana Itämeren lajimäärä on alhainen useimpiin muihin merialueisiin verrattuna. Lisäksi monien haitallisten aineiden pitoisuudet ovat Itämeressä huolestuttavalla tasolla. Haitallisten aineiden päästöjä ympäristöön voidaan pyrkiä hallitsemaan lainsäädännöllä ja jätevesien käsittelyä kehittämällä. Jokainen lääkkeiden käyttäjä voi osaltaan vähentää päästöjä palauttamalla vanhat ja tarpeettomat lääkkeensä apteekkiin.

Itämeren ravinnekuormitus on edelleen liian suuri, ja ilmaston lämpeneminen lisää sinileväkukintojen riskiä. Vaikka jätevesien puhdistamisen ansiosta Itämeren fosfori- ja typpikuorma on saatu vähenemään, lääkejäämiä ei pystytä vielä poistamaan jätevesistä.

Lue lisää: https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Itameren_ravinnekuorma_edelleen_liian_su(47414)