Faktatietoa

Mitä lääkkeitä apteekkiin tulee palauttaa?

Palauta apteekkiin käytetyt lääkelaastarit, tuubit, joissa on vielä lääkettä, kiinteät ja nestemäiset lääkkeet, tabletit ja kapselit. Perusvoiteita, ravintolisiä tai luontaistuotteita ei sen sijaan tarvitse palauttaa apteekkiin. Ne kuuluvat sekajätteeseen.

Mitä lääkkeitä palauttaessa tulee ottaa huomioon?

Palauttaessasi lääkkeitä poista ulkopakkaukset ja reseptilääkkeen ohjelippu. Laita lääkkeet läpinäkyvään pussiin. Palauta erillisessä pussissa:

  • jodi, bromi
  • sytostaatit
  • nestemäiset lääkkeet alkuperäisessä pakkauksessaan
  • ruiskut ja neulat läpäisemättömään astiaan pakattuna

Kysy apteekistasi, kuinka insuliinineulat tulee hävittää asuinalueellasi.

Lue lisää: https://www.apteekki.fi/tietoa-apteekeista/vastuullisuus/laakejatteet.html

https://www.yliopistonapteekki.fi/palvelut/laakejatteiden_palautus

Kuinka paljon lääkejätettä syntyy vuosittain?

Lääkkeitä hävitetään jopa 500 000 kiloa vuosittain. Euroissa tämä tarkoittaa peräti 100 miljoonaa.

Lue lisää: https://www.apteekkariliitto.fi/media/tiedotteet/2016/laakejatetta-syntyy-jopa-100-miljoonan-euron-arvosta-vuodessa.html

Miten lääkejätettä voidaan vähentää?

Voimme vähentää lääkejätettä monin tavoin, kuten ostamalla lääkkeet sopivissa erissä. Uusi lääkehoito kannattaa aloittaa pienellä aloituspakkauksella, jotta lääkettä jää mahdollisimman vähän käyttämättä, jos lääke vaihdetaan toiseen. Myös koneellista annosjakelua tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin. Koneellinen annosjakelu vähentää hävikkiä, helpottaa arkea ja vapauttaa myös hoitavan henkilökunnan aikaa aitoon hoitotyöhön.

Onko lääkejäämien poistamiseen saatavilla teknologiaa?

Kunnalliset jätevedenpuhdistamot on perinteisesti rakennettu poistamaan jätevedestä kiintoainetta, orgaanista ainesta, fosforia ja typpeä, mutta ei esimerkiksi synteettisiä orgaanisia yhdisteitä kuten lääkeaineita. Suuri osa puhdistamolle päätyvistä lääkeaineista kulkeutuu prosessin läpi vesistöihin ja sitoutuu lietteeseen.

Meneillä on erilaisia hankkeita teknologioiden kehittämiseksi. Esimerkiksi EPIC-hankkeessa testataan puhdistustekniikoita suoraan lääkejäämien alkuperäisillä päästölähteillä, mikä voi olla kustannustehokkaampaa kuin lääkejäämien poistaminen jätevedestä vasta jätevedenpuhdistamoilla ja lietteestä tai juomavedestä.

Lue lisää: https://www.syke.fi/hankkeet/epic

 

Mikä on Itämeren tilanne tällä hetkellä?

Koska Itämeri on pieni ja matala, se on erityisen herkkä kuormitukselle. Itämeren ravinnekuormitus on edelleen liian suuri, ja ilmaston lämpeneminen lisää sinileväkukintojen riskiä. Vaikka jätevesien puhdistamisen ansiosta Itämeren fosfori- ja typpikuorma on saatu vähenemään, lääkejäämiä ei pystytä vielä poistamaan jätevesistä.

Lue lisää: https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Itameren_ravinnekuorma_edelleen_liian_su(47414)

https://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/tietoa-itameresta/