Käytettykin lääkelaastari on yhä lääke

Käytettykin lääkelaastari on yhä lääke

Suomen tilanne apteekkien kautta palautuvan lääkejätteen osalta on ollut Itämeren maiden parhaimmistoa[i]. Suurin osa lääkejätteestä palautetaan apteekkeihin jo nyt[ii]. Voimme silti parantaa tapojamme. Tiesitkö, että myös käytetyt lääkelaastarit tulee hävittää apteekin kautta?

Kun lääkelaastari vaihdetaan uuteen ja poistetaan iholta, siinä on vaikuttavaa lääkeainetta yhä jäljellä. Muita valmisteita, joissa näin on, ovat esimerkiksi lääkevoidetuubit tai ehkäisyrenkaat. Ympäristölle ja pieneliöille lääkelaastarit aiheuttavat kuormitusta, koska ne sisältävät muun muassa hormoneita kuten estradiolia. Laastarimuotoisia valmisteita käytetään lisäksi esimerkiksi kivun hoidossa ja muistilääkkeissä.

Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijat ovat osana apteekkiharjoittelutehtäviään selvittäneet apteekin lääkelaastariasiakkaiden kokemuksia käytettyjen lääkelaastarien hävittämisestä [iii]. Suurin osa vastaajista hävitti käytetyt laastarit kotitalousjätteissä sen sijaan, että palautti ne apteekkiin. Yllättävän moni raportoi myös itse polttavansa laastarit. Olemmehan me kovia saunomaan, ehkä leipomaankin, mutta polttaisitko laastareita enää saunan tai leivinuunissasi nyt, kun tiedät, että myös käytetyssä laastarissa on lääkettä yhä jäljellä?

Lääkejäte on aina ongelmajätettä ja luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, joka on hävitettävä sen mukaisesti. Apteekit ottavat vastaan yksityisten ihmisten lääkejätteen ilmaiseksi. Kuntien velvollisuus on puolestaan järjestää kotitalouksien lääkejätteiden keräys apteekeista edelleen vaarallisten jätteiden loppukäsittelyyn. Tässä yhteydessä lääkejäte poltetaan huomattavasti korkeammassa lämpötilassa kuin mitä kotitalouksissa voidaan saavuttaa. Lääkejätteiden polttaminen ongelmajätelaitoksissa on terveyden ja ympäristön kannalta kokonaan eri prosessi kuin kotiolosuhteissa polttaminen.

Muistathan siis jatkossa palauttaa myös kaikki käytetyt lääkelaastarit apteekkiin. Kun poistat laastarin käytöstä, taita se kaksin kerroin liimapinnat vastakkain. Laastarit voi palauttaa apteekin lääkejätekeräykseen läpinäkyvässä pussissa yhdessä tablettien ja folioliuskojen kanssa.

Huolehditaan yhdessä toisistamme ja ympäristöstämme!

Henna Kyllönen

asiantuntijaproviisori (lääkehoito- ja tietopalvelut, itsehoito ja osaamisen kehittäminen)

kliinisen lääkehoidon asiantuntija (KLA)

Suomen Apteekkariliitto

 

 

 

 

 

 

 

 

[i] Clear Water from Pharmaceuticals, CWPharma, raportti 2020

[ii] Louhisalmi ym. Dosis 3/2020

[iii] Kansallisen lääkeinformaatioverkoston Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua -työryhmän Lääkkeet ja ympäristö -teeman lääkelaastariprojekti, julkaisemattomia tuloksia

 

About the Author