Avaa suu, täältä tulee namilääkettä!

Avaa suu, täältä tulee namilääkettä!

Nestemäinen tulehduskipulääke, antibiootti, allergialääke, mitä kaikkia näitä nyt onkaan. Meillä ja muissa pikkulapsiperheissä käytetään yleensä nestemäisiä lääkkeitä. Lapsen muutaman vuoden vähän kasvettua voi onneksi jo siirtyä tabletteihin, ja lääkelaukun koko pienenee huomattavasti.

Nestemäisiä lääkkeitä jää helposti pullojen pohjille käytön jälkeen, sillä aika monessa lääkkeessä käyttöikä on lyhyt, vain joitakin viikkoja tai kuukausia avaamisen jälkeen. Lääkettä hävittäessä voi tulla houkutus kaataa purkin jämät viemäriin, jotta saa pullon lasinkeräykseen. Mutta silloin pitää painaa jarrua, sillä nestemäistä lääkettä sisältävät pullot pitää palauttaa apteekkiin.

Vanhaksi menneitä lääkkeitä ei myöskään pidä heittää sekajätteeseen, eikä biojätteeseen. Eikä lääkeaineita sisältäviä pakkauksia pakkausjätteiden keräykseen. Vain apteekkiin palauttamalla ne saavat asianmukaisen käsittelyn. Roskiksesta omatoimiset pikku ihmiset voivat myös napsia kaikenlaista kiinnostavaa suuhunsa.

Jätevesi kotitalouksista virtaa jätevedenpuhdistamoille, HSY:n alueella Helsingin Viikinmäkeen ja Espoon Suomenojalle. Yli miljoonan asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedet puhdistetaan tarkkojen ympäristövaatimusten mukaisesti. Puhdistamomme tekevät huippulaatuista jäteveden puhdistusta, millä pidetään huolta Itämerestä, mutta niitä ei ole suunniteltu lääkejäämien poistamiseen. Puhdistamolle päätyessään osa lääkeaineista hajoaa biologisesti, pieni osa sitoutuu lietteeseen, ja osa kulkeutuu kokonaan puhdistamon läpi.

Lääkkeiden aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja lisätä ihmisten tietoisuutta asiasta. Me kaikki kuluttajat voimme omilla valinnoillamme pyrkiä valitsemaan ympäristöä vähemmän rasittavan tuotteen, mikäli mahdollista, ja vaatia lääkkeiden ympäristövaikutuksista lisää tietoa, mitä nyt on verrattain vähän saatavilla.

Lääkeaineisiin liittyen HSY on ollut esimerkiksi kumppanina EU-rahoitteisessa Itämeren tilan parantamiseen tähtäävässä CWPharma- hankkeessa. CWPharman tavoitteena oli vähentää lääkeainepäästöjä ja lääkeaineiden aiheuttamia haittavaikutuksia Itämeren alueella. HSY on ollut mukana osahankkeessa, jossa tutkitaan kehittynyttä lääkeaineiden poistoa jätevedenpuhdistamolla. Hanke on nyt päättynyt, mutta jatkamme tämän vuoden loppuun jatkohankkeessa CWPharma 2.

Mutta palataan jätevedenpuhdistamolta vielä takaisin kodin lääkekaapille. Se kannattaa myös siivota tasaisin väliajoin, ettei kaappiin jää pyörimään vanhentuneita lääkkeitä. Itse yritän muistaa kirjoittaa pakkaukseen päivämäärän, koska se on avattu. Vanhaksi menneet lääkkeet keräilen hyllylle lähelle katonrajaa ja palautan apteekkiin kerralla vähän enemmän. Lääkkeiden palauttaminen apteekkiin on helppoa ja maksutonta.

 

Ympäristöasiantuntija Elina Tanner,
HSY ja pikkulapsiperheen äiti

About the Author