Oikea lääkehoito on myös ympäristöteko

Viime viikolla 21.3. vietettiin jo seitsemättä kertaa valtakunnallista lääkehoidon päivää. Tänä vuonna aiheena oli ”Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?”

Kysymyksen tulisi kannustaa lääkkeiden käyttäjät ja terveydenhuollon ammattilaiset keskusteluun ja pohtimaan tehostetusti oikeaa lääkkeiden käyttöä. Sen tulisi herättää meidät selvittämään jokaisen käytössä olevan lääkkeen osalta, mihin sitä käytetään, mitkä ovat hoidon tavoitteet ja kuinka pitkään hoitoa on tarkoitus jatkaa.

Mutta miten lääkkeiden oikea käyttö liittyy Itämereen tai ylipäätään ympäristöön?

Suoraan, sillä lääkkeitä hävitetään vuosittain jopa 500 000 kiloa. Ja tästä määrästä edelleen osa päätyy viemäreiden kautta vesistöön ja Itämereen. Samoin kuin tekemillämme ruokavalinnoilla, myös oikealla lääkkeiden käytöllä on ympäristövaikutuksia. Kun ymmärrämme lääkehoitomme tavoitteet, se auttaa meitä huomaamattamme myös toimimaan ympäristövastuullisesti.

Voimme vähentää lääkejätettä esimerkiksi ostamalla lääkkeet sopivissa erissä. Uusi lääkehoito kannattaa aloittaa pienemmällä pakkauksella, mikäli se on mahdollista. Näin lääkettä jää mahdollisimman vähän käyttämättä, jos lääke esimerkiksi syystä tai toisesta vaihdetaan toiseen.

Pitkäaikaissairaiden osalta taas lääkkeiden hävikkiä voidaan vähentää esimerkiksi koneellisella annosjakelulla. Samalla se helpottaa sekä hoitohenkilökunnan että lääkkeen käyttäjän arkea ja edistää oikeaa lääkkeiden käyttöä.

Monelle meille on liian tuttu tarina siitä, kuinka joku on jättänyt lääkärin määräämän antibioottikuurin kesken, kun oireet hävisivät ja olo parani odotettua aiemmin – ei kovin vastuullista toimintaa myöskään antibioottiresistenssiongelman näkökulmasta.

Kaikilla näillä ja lukuisilla pienillä valinnoilla voimme vaikuttaa turhan lääkejätteen syntymiseen ja edistää samalla hyvän lääkehoidon toteutumista.

 

Petra Tirkkonen

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö

Lääketeollisuus ry

About the Author