Yhdessä lääkkeettömän luonnon puolesta

Me suomalaiset olemme elinympäristömme suhteen valtavan etuoikeutettuja. Saamme hengittää varsin puhdasta ilmaa ja elää aivan käytännössä lähellä luontoa. Lähes mistä tahansa pääsemme muutamassa hetkessä metsään, luontopolulle – ja veden äärelle. Kun vierailee muualla päin maapalloa, ymmärtää entistä terävämmin tämän etuoikeuden suuruuden.

Työpaikkani Orion haluaa omalta, merkittävältä osaltaan vaikuttaa siihen, että luonto vesistöineen säilyy yhteisenä voimavarana tulevillekin sukupolville.

Noin kymmenen kuluneen vuoden aikana olemme Orionissa saaneet lääkejäämäpäästöt vähenemään merkittävästi kehittämällä tuotannossamme syntyvien jätevesien hallintaa. Erillisviemäröintiin perustuvassa prosessissa erottelemme erikseen käsiteltäviksi jätevedet, jotka sisältävät biologiselle puhdistamolle soveltumattomia yhdisteitä tai voivat muilla tavoin aiheuttaa riskiä ympäristölle.

Arjessa tämä toimii niin, että ohjaamme korkean riskin jätevedet jo tehtailla säiliöihin, joissa ne kuljetetaan käsiteltäviksi Riihimäelle. Ylimääräinen vesi haihdutetaan energiatehokkaasti, ja jäännös poltetaan muiden vaarallisten jätteiden kanssa, jolloin jäämät tuhoutuvat sataprosenttisesti.

Ei kuitenkaan riitä, että hallitsemme vain tuotannossa syntyvät jätevedet. Vastuullisuuteen pitää panostaa lääkkeiden koko elinkaarella.

 

Ympäristöriskiarvioista pakkauksiin

Elinkaaren alkupäässä, tuotekehityksessä, teemme kaikille uusille tuotteillemme ympäristöriskiarvion. Valmistuksen raaka-aineet taas hankimme luotettaviksi tietäviltämme toimittajilta, joita myös koulutamme vastuullisuusasioissa. Teemme toimittajille lisäksi riskiperusteisia vastuullisuustarkastuksia varmistaaksemme, että ne noudattavat sovittuja toimintatapoja.

Vaikuttavien aineiden valmistuksessa mietimme prosessit niin vihreiksi kuin mahdollista. Ja näin on koko tuotannossa: sujuvat ja tehokkaat prosessit ovat sekä kustannustehokkaita että hyväksi ympäristölle. Mitä vähemmän resurssi- ja materiaalihukkaa syntyy, sitä vähemmän kuormitamme ympäristöä ja joudumme kuljettamaan esimerkiksi jätteitä.

Pakkaukset ovat merkittävä osa vaikuttavuusketjussa. Käytämme omilla tehtaillamme lääkkeiden ulkopakkauksissa pääosin kotimaisia pakkausmateriaaleja, jotka on valmistettu suomalaisesta puusta. Myös väreinä käytetään luonnonmateriaaleja.

Pakkaussuunnittelussa otamme ennen kaikkea huomioon lääkkeiden säilyvyyden ja pakkauskoot, jotta lääkkeitä ei jouduta turhaan hävittämään. Jos ketjun loppupäässä hävittämiseen kuitenkin päädytään, pakkauksesta löytyy hävittämisohjeet.

 

Käytä ja hävitä lääkkeet oikein

Ympäristön kannalta suurimmat haasteet osuvat lääkkeiden elinkaaren loppupuolelle. Arvioiden mukaan 88 prosenttia luontoon kulkeutuvista lääkeaineista tulee lääkkeiden käytöstä ja 10 prosenttia niiden epäasiallisesta hävittämisestä. Tuotannon osuudeksi jää kaksi prosenttia.

Orionin suurin vastuu on, että potilas saa itselleen oikean lääkkeen silloin kun sitä tarvitsee ja osaa myös käyttää sen oikein ja turvallisesti. Tämä kulkee käsi kädessä ympäristötavoitteiden kanssa. Teemmekin turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi terveydenhuollon toimijoiden kanssa jatkuvaa yhteistyötä asiantuntevasta myynnistä alkaen.

Ja ketjun lopuksi niin merkittävä kuin kiitollinenkin aihe: lääkkeiden hävittäminen. Kiitollinen siksi, että siihen voi joka ikinen meistä omilla arkisilla toimillaan vaikuttaa. Kun emme osta lääkkeitä varastoon kaiken varalle, kun hankimme tarkoituksenmukaisen kokoisia lääkepakkauksia, kun käytämme lääkärin määräämät lääkekuurit loppuun.

Ja ennen kaikkea: kun hävitämme kaikesta huolimatta joskus vanhenemaan päässeet tai turhiksi käyneet lääkkeet oikein. Emme heitä sekajätteeseen, emme huuhdo viemäriin vaan viemme ne apteekkiin. Hyvät käytännön ohjeet löytyvät muun muassa tältä sivustolta Katariina Lehtisen blogista ja Orionin sivustolta.

Elinkaariajattelun nimissä Orion tekee yhteistyötä lukuisten sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa, kuten tässä Lääkkeetön Itämeri -kampanjassa tai puhtaamman Itämeren puolesta toimivan John Nurmisen Säätiön kanssa, jonka pääyhteistyökumppani Orion on vuosina 2018–2019.

Lääkkeen elinkaaren ketjussa jokaisella osapuolella on tärkeä rooli. Yksin emme saa aikaan mitään merkittävää. Siksi pyydän kaikkia, niin ammattilaisia kuin yksittäisiä kuluttajia, mukaan ponnistuksiin puhtaan meren ja koko luonnon puolesta. Koska meillä on tämä etuoikeus ja mahdollisuus.

 

Liisa Hurme

Senior Vice President

Orion

About the Author