Annosjakelusta apua Itämeren pelastamiseen

Meillä on vain yksi ainutlaatuinen Itämeri. Lääkekuormien vähentäminen vesistöistä on yksi tapa huolehtia tämän arvokkaan vesistön hyvinvoinnista.

Kunnalliset jätevedenpuhdistamot eivät vielä pysty poistamaan lääkeaineita. Niinpä viemäriin huuhdotut lääkeaineet kulkeutuvat vesistöihin ja sitoutuvat lietteeseen. Siksi sekä meidän kaikkien lääkehuollon parissa työskentelevien, että lääkkeiden käyttäjien vastuulla on huolehtia siitä, ettemme syötä lääkkeitä viemärille.

Suomessa vain 50 % pitkäaikaissairaista käyttää lääkkeitä lääkärin antamien hoito-ohjeiden mukaan. Mitä on tehtävissä, jotta lääkkeitä jäisi mahdollisimman vähän hävitettäväksi, ja samalla lääkkeet tulisivat otetuksi hoito-ohjeiden mukaisesti?

Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa lääkejätettä syntyy puolet vähemmän kuin muilla perinteisemmillä annostelutavoilla. Koneellinen annosjakelu vähentää vanhentuvien ja turhien lääkkeiden määrää kotona tai hoitoyksiköissä.

Annosjakeluasiakkaan lääkityksen tarkoituksenmukaisuus ja ajantasaisuus tarkistetaan lääkärin toimesta annosjakelun aloitusvaiheessa. Apteekki tarkistaa silloin samalla lääkityksen mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteisvaikutukset. Näin kotiin ei päädy turhia päällekkäisiä lääkkeitä.

Annosjakelussa lääkkeet toimitetaan asiakkaalle pienissä erissä. Kuluttajalle kertyy kotiin vähemmän lääkejätettä, kun lääkkeet tulevat valmiissa annospusseissa. Lääkekokeilut ja -vaihdot onnistuvat helposti. Jos jonkin lääkkeen kanssa huomataan sivuvaikutuksia, se vaihdetaan toiseen, eikä kotiin jää ylimääräisiä sopimattomia lääkkeitä vanhenemaan. Annosjakeluasiakas saa itselleen vain lääkärin määräämät lääkkeet valmiiksi jaettuna, joten apteekkiin ei jää palautettavaksi useimmiten mitään säännöllisesti otettavaksi tarkoitettuja tabletteja tai kapseleita.

Annosjakeluasiakkaiden hoitomyöntyvyyden tiedetään olevan hyvä, jolloin myös lääkehoito toteutuu lääkärin ohjeistaman mukaisesti. Annospussien selkeät merkinnät auttavat ottamaan oikeat lääkkeet oikeaan aikaan. Myös terveysteknologiapalvelut huolehtivat jo nykyisin ja tulevaisuudessa yhä kattavammin siitä, että koneellisesti annosjaeltu lääke tulee kotona tai hoitolaitoksessa otettua oikein. Robotiikka muistuttaa lääkkeen ottamisesta, jolloin lääke päätyy todennäköisemmin oikeaan hoitotarkoitukseensa sen sijaan, että se unohtuisi, ja päätyisi aikanaan hävitettäväksi.

Meillä on jo nyt suomalaisessa lääkehuollossa erinomaisia mahdollisuuksia vähentää vesistöihin päätyvien lääkkeiden määrää. Tärkeää on, että nämä mahdollisuudet otetaan käyttöön vielä nykyistäkin kattavammin. Potilaiden paremman hoitotuloksen lisäksi pätevä perustelu on se, että tulevatkin sukupolvet saisivat nauttia upeista rannoista, puhtaasta vedestä ja myrkyttömistä veden antimista!

 

Karoliina Kaijasilta-Järvenpää

Toimitusjohtaja

Pharmac Finland Oy (Tamro Oyj tytäryhtiö)

About the Author