Viemäri ei tarvitse lääkitystä

Joka vuosi noin 140 miljoonaa kuutiometriä jätevettä virtaa puhdistusprosessin läpi HSY:n Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla. Puhdistamme yli miljoonan asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedet tarkkojen ympäristövaatimusten mukaisesti.

Puhdistamomme tekevät huippulaatuista jätevesien puhdistusta, millä pidetään huolta Itämerestä. On kuitenkin yksi asia, joka puhdistamoilla ei kokonaan poistu, nimittäin lääkejäämät.

Jätevedenpuhdistamoita ei ole alun perin suunniteltu poistamaan jätevedestä lääkejäämiä. Puhdistamolle päätyessään osa lääkeaineista hajoaa biologisesti, pieni osa sitoutuu lietteeseen, ja osa kulkeutuu kokonaan puhdistamon läpi.

Erilaiset kemialliset, haitalliset aineet hajoavat puhdistamolla vain osittain ja päätyvät siten kuormittamaan vesistöä. Lääkeaineilla tiedetään olevan vaikutuksia ekosysteemeihin, mutta kokonaisarviointi on vielä kesken.

 

Meistä jokainen voi tehdä osansa Itämeren ja vesistöjen suojelussa

Ensimmäinen ja tärkein askel on noudattaa viemärietikettiä. Muista siis, että viemäri ei ole roskis! Käytä viemäriä ja vessanpyttyä vain siihen, mihin ne on tarkoitettu. Viemäriin saa laittaa pöntön huuhteluvesiä (wc-paperia ja sitä itseään), astian- ja pyykinpesuvesiä sekä peseytymisessä tai siivouksessa käytettyjä vesiä.

Toinen askel on toimittaa vanhentuneet ja tarpeettomat lääkkeet oikeaan osoitteeseen eli apteekkiin. Löydät hyvät vinkit vastuulliseen lääkekaapin kevätsiivoukseen Yliopiston Apteekin blogikirjoituksesta.

Lisäksi kannattaa välttää ympäristölle haitallisia aineita silloin, kun se on mahdollista. Esimerkiksi iholle laitettavat kipugeelit voivat sisältää diklofenaakkia, jota ei pystytä poistamaan nykytavoin biologisilla jätevedenpuhdistamoilla. Siten iholle laitetut kipugeelien lääkeaineet huuhtoutuvat lähes sellaisinaan ympäristöömme. Diklofenaakin on todettu häiritsevän vesieliöiden kasvua. Diklofenaakkia sisältävien tuotteiden tarpeellisuutta kannattaa harkita ja keskustella vaihtoehdoista hoitavan lääkärin tai farmaseuttien kanssa.

Jos käytät diklofenaakkia sisältävää kipugeeliä, huomioithan, että käsiin jäävää geeliä ei pidä huuhdella hanan alla pois. Geeli kannattaa levittää iholle pakkauksessa olevan korkin avulla. Jos levität geelin käsin, pyyhi kädet paperiin ja laita paperi sekajätteeseen.

 

Lääkeaineiden päästöt laskuun yhteistyön avulla

Myös me HSY:ssä teemme osamme. Selvitämme aktiivisesti, miten lääkeaineiden päästöjä Itämereen voidaan vähentää. Olemme mukana useassa hankkeessa, joissa kehitetään ja selvitetään tapoja katkaista lääkeaineiden päätyminen ympäristöön.

CWPharma on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima ja EU:n rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on vähentää lääkeainepäästöjä ja lääkeaineiden aiheuttamia haittavaikutuksia Itämeren alueella.  Hankkeessa muodostetaan kokonaisarvio lääkeainekuormituksesta sekä suositukset päästöjen vähennyskeinoiksi.  Lisäksi hankkeessa tutkitaan mahdollisia lääkeaineiden poistotekniikoita. Olemme mukana hankkeessa tutkimassa mahdollisen prosessivaiheen, aktiivihiilen käytön, operointia jätevedenpuhdistamolla.

BEST-hanke keskittyy teollisuusjätevesien hallintaan edistämällä kuntien, teollisuusyritysten ja vesihuoltolaitosten yhteistyötä ja hyvää hallintoa teollisuusjätevesien käsittelyllä Itämeren alueella. Hankkeessa pyritään tukemaan alueen puhdistamoiden toimintaa antamalla keinoja puhdistamolle tulevien jätevesien hallintaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. Olemme hankkeessa mukana tuomassa esiin hyviä käytäntöjä sekä oppimassa muilta parantaaksemme edelleen myös omaa toimintaamme. Helsingin kaupungin koordinoima hanke on EU-rahoitteinen.

EPIC-hankkeessa kehitetään lääkeaineiden hallintaa. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa erilaisista päästölähteistä kunnalliseen jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testata pilot-mittakaavassa kustannustehokkaita puhdistustekniikoita suoraan lääkejäämien alkuperäisillä päästölähteillä kuten sairaaloissa. Tutkimustyön lisäksi hankkeessa laaditaan suosituksia ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan. HSY osallistuu hankkeen ohjausryhmään ja antaa näytteitä tutkimusta varten.

 

Marina Graan

Yksikön päällikkö

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

About the Author