Tee terveysteko itselle ja luonnolle

Ruokahävikin vähentämisestä puhutaan paljon, lääkehävikin vähentämisestä vähemmän, vaikka syytä olisi. Suomalaisissa kotitalouksissa hävitetään vuosittain 500 000 kiloa lääkkeitä1. Käyttämättä jääneiden lääkkeiden palauttaminen apteekkiin on tärkeä ympäristöteko, mutta yhtä tärkeää olisi pohtia syitä sille, miksi ne ovat jääneet käyttämättä.

Hävitettäväksi päätyvän lääkkeen mukana heitetään hukkaan myös niiden valmistamiseen, kuljettamiseen ja säilyttämiseen kuluneet raaka-aineet, energia ja muut resurssit. Logiikka on sama kuin ruokahävikissä – sillä erolla, että lääkejäte on lisäksi ongelmajätettä, joka luontoon päätyessään aiheuttaa ongelmia ekosysteemille. Tehokkain tapa estää lääkkeiden päätyminen luontoon onkin minimoida lääkejätteen määrä.

Täytätkö lääkekaappia varmuuden vuoksi?

Jokainen voi vaikuttaa lääkkeiden vastuulliseen käyttöön ja lääkejätteen vähenemiseen. Esimerkiksi uusi lääke kannattaa aloittaa mahdollisimman pienellä paketilla, eikä lääkkeitä kannata hankkia varmuuden vuoksi vaan vain tarpeeseen.

Jos lääkkeitä on jatkuvassa käytössä paljon, annosjakelu on tehokas keino vähentää lääkejätettä. Annosjakelussa apteekki toimittaa potilaalle hänen päivittäin tarvitsemansa lääkkeet valmiiksi annospusseihin jaettuna potilaan kokonaislääkitys huomioiden. Näin kotiin ei kerry lukuisia eri lääkepakkauksia, vaan täsmälleen otettavaksi tarkoitettu annos.

Kesken jäänyt lääkekuuri voi pitkittää sairautta

Lääkejätettä voi syntyä myös keskenjääneistä lääkekuureista. Syitä lääkärin määräämän lääkityksen keskeyttämiselle on monia: oireet voivat lievittyä, jolloin ihminen ei koe enää tarvitsevansa lääkettä, lääkkeen ottaminen voi unohtua tai lääkevalmiste ei sovikaan itselle.

Potilaan sitoutumista lääkehoitoon voidaan parantaa asiantuntevalla lääkeneuvonnalla. Opastaminen lääkkeiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön on tärkeä osa Oriolan farmaseuttien päivittäistä työtä sekä apteekeissa että puhelimitse tapahtuvassa lääkeneuvonnassa. Esimerkiksi lääkeneuvonnassamme käsitellään noin 24 000 tapausta vuosittain.

Oman voinnin lisäksi lääkkeiden oikea käyttö vaikuttaa yhteiskunnan kustannuksiin. Kesken jäänyt lääkekuuri voi altistaa sairauden pitkittymiselle tai uusiutumiselle, mikä lisää terveydenhuollon kustannuksia, samoin työnantajalle koituvia sairauspoissaoloja.

Lääkkeiden vastuullinen käyttö on terveysteko kaikille – niin ympäristölle, yhteiskunnalle kuin potilaalle itselleen.

1 Apteekkariliitto

 

Katja Tolkki

Vastuullisuuspäällikkö

Oriola

About the Author