Kanna lääkkeesi kekoon

Moni ajattelee, ettei auta jos vain minä, yksittäinen ihminen, huolehdin vanhentuneet ja ylimääräiset lääkkeeni apteekkiin, kun samaan aikaan joku muu naapurissani tai Intiassa saakka saattaa kaataa lääkejätteet suoraan viemäriin tai jokeen. Tällä ajattelumallilla pääsee tietysti helposti vastuustaan. Lääkejäteongelman haaste on kuitenkin juuri siinä, että ratkaisu löytyy meistä kuluttajista, kaikista niistä pienistä vessa-suihku-roskis-puroista, joiden sisältöön me itse voimme vaikuttaa.

Tein MBA-opintojani varten kyselytutkimuksen vuonna 2017, jonka kohderyhmänä olivat lääkärit ja apteekkarit, ja aiheena kestävän farmasian käytännöt. Uskon, että saamani vastaukset kuvastavat pitkälti yleisiä asenteita ja tietotasoa. Meillä suomalaisilla on vahva tahto jättää tuleville sukupolville perinnöksi puhdas luonto. Motivaatiota ympäristötekoihin siis löytyy. Suurin haaste kyselyni mukaan olikin tiedon puute. Emme usein osaa ajatella mitä tehdä käytetyille hormoni- tai kipulaastareille, mitä pullon pohjalle jääneelle lapsen antibioottimikstuuralle tai kenties avaamattomille vanhentuneille lääkepakkauksille. Apteekkiin kaikki, on ainoa oikea vastaus. Asiakas huolehtii vain henkilötunnisteiden poistamisesta, ja lopun hoitavat apteekin ammattilaiset, ellei apteekissa sitten satu olemaan oven pielessä oikein keräilysäiliötä lääkejätteille. Helppoa!

Meidän kuluttajien lääkekäyttäytyminen on avain lääkejäteongelman ratkaisuun omassa lähiympäristössämme. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ostetaan vain tarvitsemamme määrä lääkkeitä, ja käytetään sekä hävitetään ne oikein. Kyselyyni vastanneista ammattilaisista lähes kaikki toivoivat enemmän julkista keskustelua, ja paljon enemmän tietoa aiheesta medioissa. Esiin nousi myös toive aiheen viemisestä peruskoulujen opetukseen: ympäristöopin, biologian ja terveystiedon tunneille.

Työskentelen itse lääkkeiden koneellisen annosjakelun parissa. Annosjakelu ei ainoastaan paranna lääkitysturvallisuutta ja säästä hoitajien työaikaa sekä asiakkaiden ja yhteiskunnan rahaa: se säästää myös luontoa. Koneellinen annosjakelu vähentää vanhentuvien ja turhien lääkkeiden määrää kotona tai hoitoyksiköissä. Onkin arvioitu, että annosjakelussa lääkejätettä syntyy jopa puolet vähemmän kuin muilla perinteisemmillä annostelutavoilla. Jos vielä saisimme annosjaeltavat lääkkeet annosjakeluyksiköihin isoissa purkeissa, vähenisi ongelmallisen, alumiinisen lääkepakkausjätteen määrä merkittävästi.

Tee oma päätöksesi tänään, ja pyydä lähipiirisikin mukaan elämänmittaisiin lääkejätetalkoisiin. Pienistä teoista syntyy suuri vaikutus – ole oman ympäristösi sankari!

Karoliina Kaijasilta-Järvenpää
Toimitusjohtaja, Pharmac Finland Oy
https://www.oma-annos.fi/

About the Author