Päämääränä ympäristön tilan parantaminen

”Minkä viemäriin hulauttaa, sen jätevedenpuhdistamo puhdistaa” voi olla monen ajatus ja niinhän se tavallaan meneekin. HSY:n jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla toimii kyllä erittäin tehokkaasti ja puhdistustulokset orgaanisen aineen sekä ravinteiden (typpi ja fosfori) osalta ovat erinomaiset. Myös lähes kaikki mikromuovit ja osa lääkeaineista saadaan pois jätevedestä prosessin aikana niin, että ne eivät kulkeudu Itämereen lisäämään kuormitusta. Määrät ovat isoja, kun puhutaan yli miljoonan asukkaan ja alueen teollisuuden jätevesistä. Noin 140 miljoonaa kuutiometriä jätevettä virtaa puhdistusprosessin läpi Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla joka vuosi.

Viemärietikettiä noudattamalla jokainen voi vaikuttaa

Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, mitä viemäriin laitamme. Erilaiset kemialliset, haitalliset aineet hajoavat puhdistamolla vain osittain ja päätyvät siten kuormittamaan vesistöä. Näitä ovat esimerkiksi lääkkeet, erilaiset kodin kemikaalit kuten pesu- ja puhdistusaineet, kosmetiikka, maalit, liuottimet ja niin edelleen. Kannattaakin kotona miettiä tarvitseeko likaa ”räjäyttää” kovilla kemikaaleilla vai riittäisikö esimerkiksi Joutsenmerkittyjen pesuaineiden teho.

Lääkevalmisteita tulisi käyttää vain todelliseen tarpeeseen ja toimittaa vanhentuneet lääkkeet apteekkiin. Mikroroskan lähteitä ovat kotitalouksissa esimerkiksi kosmetiikka ja hankaavat kemikaalit sekä tekstiilit. Kuorinta luonnon materiaaleilla ja luonnonkuituiset tekstiilit ovat näille hyvä vaihtoehto. Myös syömällämme ravinnolla on vaikutusta jätevedenpuhdistukseen. Viime vuosina lisääntynyt proteiinin syönti kasvattaa typen määrää jätevedessä. Tämä rasittaa jätevedenpuhdistusta lisäämällä energian tarvetta.

Kun siis huolehtii siitä, että laittaa viemäriin vain sitä itseään, vessapaperia ja pesuvesiä ja käyttää ympäristömerkittyjä puhdistusaineita, vähentää osaltaan puhdistamoiden kuormitusta. Noudattamalla jätteiden lajitteluohjeita pääsee pitkälle. HSY tarjoaa ohjeistusta viemärietikettiin ja jätteiden lajitteluun.

Tutkimusta ja kehitystyötä ympäristön hyväksi

Vaikka siis HSY:ssä täytämmekin kirkkaasti viranomaisten asettamat jäteveden puhdistustavoitteet, kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhä paremmaksi. Olemme vaarallisten jätteiden ja lääkeaineiden osalta mukana useissa yhteishankkeissa kuten teollisuusjätevesien hallintaan keskittyvässä BEST-hankkkeessa, lääkeaineiden vaikutuksia tutkivassa CWPharma-hankkeessa ja lääkeaineiden hallintaa kehittävässä EPIC-hankkeessa.

Meidän unelmanamme on mahdollisimman energiatehokas ja ympäristöystävällinen jäteveden puhdistusprosessi. Näitä indikoivat muun muassa ravinne- ja kasvihuonepäästöjen kehittyminen sekä energiaomavaraisuutemme kehittyminen. Julkaisemme vuosittain raportin puhdistamoidemme toiminnasta. Vuoden 2017 raportti on parhaillaan tekeillä ja valmistuu kevään kuluessa. Edellisen vuoden raportti löytyy verkkosivuiltamme.

Mari Heinonen
jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja
HSY

About the Author