LÄÄKKEETÖN ITÄMERI

Lääkkeetön Itämeri -kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia toimimaan Itämeren ja muiden vesistöjemme suojelemiseksi. Helppo ja hyvin konkreettinen tapa huolehtia ympäristöstä on viedä vanhat ja tarpeettomat lääkkeet apteekkiin. Ne eivät kuulu viemäriin tai roskikseen, sillä sieltä ne voivat päätyä edelleen luontoon ja vesistöihin tai esimerkiksi lasten käsiin.

Viemäriin joutuneet lääkkeet kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoihin, joita ei ole suunniteltu niitä poistamaan. Lääkejäte päätyy lopulta Itämereen ja muihin vesistöihin, jossa ne pikkuhiljaa vaikuttavat eliöihin.

Vie vanhat lääkkeet apteekkiin. Ne eivät kuulu viemäriin tai roskikseen.

Lääkkeetön Itämeri -kampanja kannustaa kaikkia toimimaan Itämeren ja muiden vesistöjemme suojelemiseksi. Pienillä teoilla on merkitystä, ja me kaikki voimme tehdä osamme. Lääkkeiden palauttaminen on myös helppoa; Suomessa on yli 800 apteekkitoimipistettä, joihin lääkkeitä voi palauttaa.

Vanhentuneiden ja tarpeettomien lääkkeiden hävittäminen roskiksen ja viemärin kautta korostuu etenkin nuorten keskuudessa. Iäkkäämmät ikäryhmät vievät lääkkeitä eniten oikeaoppisesti apteekkiin. Vuodenvaihteessa 2021–2022 toteutetun kyselytutkimuksen* mukaan nuoresta ikäryhmästä (16–30-vuotiaat)    14 % heittää lääkkeet ensisijaisesti sekajätteeseen ja 4 % viemäriin. Nuorimmalla ikäryhmällä oli eniten tietämättömyyttä lääkkeiden ja kemikaalien oikeasta hävitystavasta. Lisäksi 16–30-vuotiailla korostui näiden hävittämiseen ja kierrättämiseen liittyvät kielteiset kokemukset, kuten kokemus työläydestä ja vaikeudesta, muihin ikäryhmiin verrattuna.

Meistä jokainen voi tehdä osamme Itämeren ja vesistöjen suojelussa.

Lääkkeet eivät yksin pilaa Itämerta ja vesistöjä. Niiden huonoon tilaan on monta syytä. Itämeri on matala, vähävetinen ja suljettu merialue, joten se on erityisen herkkä ympäristöuhille. Itämerta ja muita vesistöjä saastuttaa erityisesti asutus, jätevedet, liikenne ja maatalous – mutta myös jokaisen meidän toimet vaikuttavat.

Jaa kampanjan sanomaa ja sisältöjä sosiaalisessa mediassa.

Näillä verkkosivuilla ja kampanjan sosiaalisen median kanavissa julkaistaan videoita, blogikirjoituksia ja kuvamateriaalia kampanjan aikana. Kaikkea materiaalia saa vapaasti jakaa.

 

* Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) toteuttama kyselytutkimus 16–65-vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville, vuodenvaihde 2021–2022, n=1002.

facebook
twitter
instagram-512
Täytä lääkekaappi kohtuudella – siitä kiittävät luonto ja yhteiskunta

Täytä lääkekaappi kohtuudella – siitä kiittävät luonto ja yhteiskunta

Monet meistä hankkivat lääkkeitä kotiin varmuuden vuoksi – eihän sitä tiedä milloin flunssa iskee tai allergia yllättää.

Ennaltaehkäisy on usein paras lääke: terveydenhuollon vaikuttavuus on potilaan, yhteiskunnan ja Itämeren etu

Ennaltaehkäisy on usein paras lääke: terveydenhuollon vaikuttavuus on potilaan, yhteiskunnan ja Itämeren etu

Vanhojen ja tarpeettomien lääkkeiden vieminen apteekkiin on helppoa, mutta Itämeren suojelussa ennaltaehkäisy on yhtä tärkeässä roolissa kuin terveydenhuollossakin.

Maailmanlaajuiseen luontokatoon voi vaikuttaa lähellä

Maailmanlaajuiseen luontokatoon voi vaikuttaa lähellä

Luonnon monimuotoisuus ja siten myös sen heikentyminen – luontokato – on aina paikallista.

Rakentamassa terveempää ja ympäristön kannalta kestävämpää tulevaisuutta

Rakentamassa terveempää ja ympäristön kannalta kestävämpää tulevaisuutta

Nopeasti kasvava resurssien kulutus kaikkialla maailmassa on kestämätöntä. Luonnonvarojen käytön ylikulutus, ekosysteemien rappeutuminen ja

Monta tapaa hävittää lääkejätteet (vain yksi on oikea)

Monta tapaa hävittää lääkejätteet (vain yksi on oikea)

Tuoreen kyselytutkimuksemme* mukaan pääkaupunkiseudun asukkaista lähes kolmasosa (28 %) ei palauta tarpeettomia tai vanhentuneita lääkkeitä apteekkiin.

Käytettykin lääkelaastari on yhä lääke

Käytettykin lääkelaastari on yhä lääke

Suomen tilanne apteekkien kautta palautuvan lääkejätteen osalta on ollut Itämeren maiden parhaimmistoa[i]. Suurin osa lääkejätteestä palautetaan apteekkeihin jo nyt[ii]. Voimme silti parantaa tapojamme. Tiesitkö, että myös käytetyt lääkelaastarit tulee hävittää apteekin kautta?