LÄÄKKEETÖN ITÄMERI

Itämeri voi huonosti. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta sen tila paranee. Yksi helppo tapa huolehtia ympäristöstä on viedä vanhat ja ylijääneet lääkkeet apteekkiin. Ne eivät kuulu viemäriin tai roskikseen, sillä sieltä ne voivat päätyä edelleen luontoon ja vesistöihin.

Viemäriin joutuneet lääkkeet kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoihin, joita ei ole suunniteltu niitä poistamaan. Lääkejäte päätyy lopulta Itämereen ja muihin vesistöihin, jossa ne pikkuhiljaa vaikuttavat eliöihin.

Vie vanhat lääkkeet apteekkiin. Ne eivät kuulu viemäriin tai roskikseen.

Lääkkeetön Itämeri -kampanja kannustaa kaikkia toimimaan Itämeren ja muiden vesistöjemme suojelemiseksi. Pienillä teoilla on merkitystä, ja me kaikki voimme tehdä osamme.

Suurin osa lääkejätteestä palautetaan apteekkeihin jo nyt. Apteekeista lääkkeet kuljetetaan eteenpäin ja käsitellään niin, etteivät ne ole haitaksi luonnolle. Kuitenkin noin 20-40 prosenttia lääkejätteestä päätyy roskiin tai viemäriin.

http://sic.fimea.fi/arkisto/2016/3_2016/luonto-ja-laake/voiko-laakejatteen-maaraa-vahentaa-

Meistä jokainen voi tehdä osamme Itämeren ja vesistöjen suojelussa.

Lääkkeet eivät yksin pilaa Itämerta. Sen huonoon tilaan on monta syytä. Koska Itämeri on matala, vähävetinen ja suljettu merialue, se on erityisen herkkä ympäristöuhille. Sitä saastuttavat erityisesti asutus, jätevedet, liikenne ja maatalous – mutta myös jokaisen meidän toimet vaikuttavat.

Lue lisää Itämeren tilasta John Nurmisen säätiön verkkosivuilta www.johnnurmisensaatio.fi

Tule mukaan ja toimi! Vie vanhat lääkkeesi apteekkiin ja kannusta muitakin tekemään niin.

Jaa kampanjan sanomaa ja sisältöjä sosiaalisessa mediassa.

Näillä verkkosivuilla ja kampanjan sosiaalisen median kanavissa julkaistaan videoita, blogikirjoituksia ja kuvamateriaalia kampanjakuukauden aikana. Kaikkea materiaalia saa vapaasti käyttää ja levittää.

facebook
twitter
instagram-512
gsk
tamro