LÄÄKKEETÖN ITÄMERI

Lääkkeetön Itämeri -kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia toimimaan Itämeren ja muiden vesistöjemme suojelemiseksi. Helppo ja hyvin konkreettinen tapa huolehtia ympäristöstä on viedä vanhat ja tarpeettomat lääkkeet apteekkiin. Ne eivät kuulu viemäriin tai roskikseen, sillä sieltä ne voivat päätyä edelleen luontoon ja vesistöihin tai esimerkiksi lasten käsiin.

Viemäriin joutuneet lääkkeet kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoihin, joita ei ole suunniteltu niitä poistamaan. Osa lääkeainesta päätyy lopulta Itämereen ja muihin vesistöihin, jossa ne pikkuhiljaa voivat vaikuttaa eliöihin.

Vie vanhat lääkkeet apteekkiin. Ne eivät kuulu viemäriin tai roskikseen.

Lääkkeetön Itämeri -kampanja kannustaa kaikkia toimimaan Itämeren ja muiden vesistöjemme suojelemiseksi. Pienillä teoilla on merkitystä, ja me kaikki voimme tehdä osamme. Lääkkeiden palauttaminen on myös helppoa; Suomessa on yli 800 apteekkitoimipistettä, joihin lääkkeitä voi palauttaa.

Suurin osa lääkejätteestä palautetaan apteekkeihin jo nyt. Apteekeista lääkkeet kuljetetaan eteenpäin ja loppukäsitellään niin, etteivät ne ole haitaksi luonnolle. Vuonna 2019 tehdyn kyselyn mukaan 7 % nestemäisistä ja 5 % kiinteistä lääkkeistä päätyy kuitenkin roskikseen ja 1 % nestemäisistä sekä 1% kiinteistä lääkkeistä viemäriin

Louhisalmi, M. ym. Suomalaiset palauttavat lääkejätteen apteekkiin – kyselytutkimus käyttämättömien ja vanhentuneiden lääkkeiden hävityskäytännöistä aikuisväestölle. Dosis 3/2020: 384–397.

Meistä jokainen voi tehdä osamme Itämeren ja vesistöjen suojelussa.

Lääkejäämät eivät ole yksinäänItämeren huolena. Sen huonoon tilaan on monta syytä. Koska Itämeri on matala, vähävetinen ja suljettu merialue, se on erityisen herkkä ympäristöuhille. Sitä saastuttavat erityisesti asutus, jätevedet, liikenne ja maatalous – mutta myös jokaisen meidän toimet vaikuttavat.

Lue lisää Itämeren tilasta John Nurmisen säätiön verkkosivuilta www.johnnurmisensaatio.fi  ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKEn) ylläpitämältä verkkosivulta www.itämeri.fi.

Tule mukaan ja toimi! Vie vanhat ja tarpeettomat lääkkeesi apteekkiin ja kannusta muitakin tekemään niin.

Jaa kampanjan sanomaa ja sisältöjä sosiaalisessa mediassa.

Näillä verkkosivuilla ja kampanjan sosiaalisen median kanavissa julkaistaan videoita, blogikirjoituksia ja kuvamateriaalia kampanjan aikana. Kaikkea materiaalia saa vapaasti jakaa.

facebook
twitter
instagram-512

Tutkimus: Lähes viidesosa suomalaisista hävittää lääkkeitä roskikseen, viemäriin tai vessanpönttöön

Suomalaisilla on vielä parannettavaa vanhentuneiden tai tarpeettomien lääkkeiden hävittämisessä. Kuluttajatutkimuksen mukaan 18 % suomalaisista hävittää lääkkeitä viemäriin, vessanpönttöön tai roskikseen.

Näillä arkisilla teoilla autamme Itämerta yhdessä

Näillä arkisilla teoilla autamme Itämerta yhdessä

Lääkejäämiä päätyy koko ajan ympäristöön – muun muassa Itämereen.

Vastuu lääkkeen koko elinkaaresta

Vastuu lääkkeen koko elinkaaresta

Ensimmäisen kerran kuulin ja ymmärsin Itämeren tilanteen 1980-luvulla, opintojeni aikana Tvärminnen biologisella tutkimusasemalla.

Lääkkeiden palauttamisen maailmanmestarit

Lääkkeiden palauttamisen maailmanmestarit

Suomalaiset ovat eittämättä Itämeren suojelun sankareita ravinteiden, etenkin fosforin puhdistamisessa jätevesistä.

Lääkehävikin vähentäminen säästää luontoa ja kukkaroa

Lääkehävikin vähentäminen säästää luontoa ja kukkaroa

Lääkejätteen minimointi on tehokkain tapa estää lääkkeiden päätyminen luontoon.

Käytetty lääkelaastari palautetaan apteekkiin

Käytetty lääkelaastari palautetaan apteekkiin

Kantar TNS Oy:n uuden kuluttajatutkimuksen mukaan 84% vastaajista kertoo hävittävänsä vanhentuneet tai tarpeettomat lääkkeet palauttamalla ne apteekkiin.

Lääkekaapin vastuullinen syyssiivous

Lääkekaapin vastuullinen syyssiivous

Syksyllä pestään ikkunoita ja tomutetaan mattoja, mutta miten on lääkekaapin laita?

Miten lääkehoidon alkupäässä voimme vaikuttaa lääkejätteiden ympäristökuormaan?

Miten lääkehoidon alkupäässä voimme vaikuttaa lääkejätteiden ympäristökuormaan?

Lääkejätteistä ja ympäristöön päätyvistä lääkejätteistä puhuttaessa usein tulee ensimmäisenä mieleen lääketeollisuuden aiheuttamat lääkeainemäärät jätevesissä sekä kuluttajan väärin hävittämät lääkejätteet.